Topper's Answer Booklet

2017

Atul Praksh Rank-4, 2017

Pratham Kaushik Rank-5, 2017

Koya Shree Harsha Rank-6, 2017

Ayush Sinha Rank-7, 2017

Anubhav Singh Rank-8, 2017

Saumya Sharma Rank-9, 2017

Ashima Mittal Rank-12, 2017

Sagar Kumar Rank-13, 2017

Shivani Goyal Rank-15, 2017

Sikha Surendran Rank-16, 2017

Abhilasha Rank-18, 2017

Abhijeet Sinha Rank-19, 2017

Varjeet Walia Rank-21, 2017

Akhil Pilani Rank-22, 2017

Tapasya Parihar Rank-23, 2017

Prudhvi Tej Rank-24, 2017

Saad Miya Khan Rank-25, 2017

Sameera Rank-28, 2017

Keerthi Vasan Rank-29, 2017

Sandeep Baghia Rank-30, 2017

Abhishek Verma Rank-32, 2017

Gaurav Kumar Rank-34, 2017

Haseeb Rank-36, 2017

Aparna Gupta Rank-38, 2017

Sudhir Kumar Rank-42, 2017

Abhilash Rank-44, 2017

Vikramaditya Malik Rank-48, 2017

Vishal Mishra Rank-49, 2017

Pratishtha Mamgain Rank-50, 2017

Sambit Mishra Rank-51, 2017

Digvijay Bodke Rank-54, 2017

 • Download General Studies :Booklet-01

 • Download General Studies :Booklet-02

 • Download General Studies :Booklet-03

 • Download General Studies :Booklet-04

 • Download General Studies :Booklet-05

  Ajay Dwivedi -17, 2014

 • Download General Studies :Booklet-01

 • Download General Studies :Booklet-02

  Ayush Prasad -24, 2014

 • Download General Studies :Booklet-01

  Muhammed Abdaal Akhtar -35, 2014

 • Download General Studies :Booklet-01

 • Download General Studies :Booklet-02

  Pavan Agarwal -43, 2014

 • Download General Studies :Booklet-01

 • Download General Studies :Booklet-02

 • Download General Studies :Booklet-03

 • Download General Studies :Booklet-04

 • Download General Studies :Booklet-05

 • Download General Studies :Booklet-06

  Gargi jain -45, 2014

 • Download Philosophy :Booklet-01

 • Download Philosophy :Booklet-02

 • Download General Studies :Booklet-03

 • Abhijit Shukla -48, 2014

  Mahima Sikand -53, 2014

  Anunaya Jha -57, 2014

  Bhavesh Mishra -58, 2014

  Prabhat malik -68, 2014

  Purva Garg -79, 2014

  Tushar Singla -86, 2014

  Smrutiranjan Mohanty -87, 2014

  M N Harendhira Prasad -93, 2014

  Topper's -2013

  GauravAggrawal -01, 2013

 • Download General Studies :Booklet-01

 • Download General Studies :Booklet-02

 • Download Essay Booklet -02

 • Download Essay Booklet -03